Martinus Institut – Gruppe E – Den Intellektualiserede Kristendom + Det Evige Verdensbillede, bog 1 (Symbolbog 1) – Lene Jeppesen

Onsdage kl. 19.10-20.40

12 onsdage i 2018: 12/9 – 5/12 undtagen 17/10 (efterårsferie)
12 onsdage i 2019: 2/1 – 27/3 undtagen 13/2 (vinterferie)
Læs til første gang stk. 97-102 i Den Intellektualiserede Kristendom.
Pris: 2 x 600 kr.

Udgivet i