Søndag den 13. september 2015, studiegruppe i Martinus åndsvidenskab 10:00 til 12:30
Søndag den 27. september, studiegruppe i Martinus åndsvidenskab 10:00 til 13:00
Søndag den 11. oktober, studiegruppe i Martinus åndsvidenskab 10:00 til 12:30
Søndag den 25. oktober, studiegruppe i Martinus åndsvidenskab 10:00 til 13:00
Søndag den 8. november, studiegruppe i Martinus åndsvidenskab 10:00 til 12:30
Søndag den 22. november, studiegruppe i Martinus åndsvidenskab 10:00 til 13:00
Søndag den 6. december, studiegruppe i Martinus åndsvidenskab 10:00 til 12:30
Søndag den 10. januar 2016, studiegruppe i Martinus åndsvidenskab 10:00 til 13:00
Søndag den 24. januar, studiegruppe i Martinus åndsvidenskab 10:00 til 12:30
Søndag den 21. februar, studiegruppe i Martinus åndsvidenskab 10:00 til 12:30
Søndag den 6. marts, studiegruppe i Martinus åndsvidenskab 10:00 til 12:30
Søndag den 17. april, studiegruppe i Martinus åndsvidenskab 10:00 til 12:30