Jag är född 1949 och har studerat Martinus världsbild sedan början av 70-talet och har sedan dess hjälpt till med att informera om Det Tredje Testamentet på många olika sätt genom föredrag, kurser, seminarier och studiecirklar. Förutom på ett flertal platser i Sverige, Norge och Danmark har jag bland annat hållit många föreläsningar under en lång rad av år i Tyskland (Bonn) samt även i Frankrike (Strasbourg). I en tidigare svensk tidskrift kallad Ny Kultur har jag låtit publicera ett antal artiklar med anknytning till Martinus livssyn. Dessa artiklar finns numera tillgängliga på Internet.

I det “civila” är jag professionell musiker (bland annat konsertpianist) och har anställning som Universitetslektor vid Musikhögskolan Musikkonservatoriet) i Malmö (Lunds Universitet) i ämnet Musikalisk Instudering och Interpretation. På senare tid har jag bedrivit forskning inom Musikpedagogik och jag blev fiolosofie doktor 2009 då jag disputerade med min engelska doktorsavhandling med titeln “Talk on Musical


Information om Ingemar Fridell
E-mail: 3tifridell@gmail.com

Kommende arrangementer: