Om Martinusguiden

MartinusGuiden er startet i sommeren 1999 og er tænkt som et servicetilbud og et praktisk hjælpemiddel for kosmologi-interesserede i Danmark. Vi håber efterhånden at få oplysninger med fra alle de byer, hvor der holdes arrangementer inden for Martinus-Kosmologi.

Vi lægger vægt på, at det er de arrangementer som bygger på eller tager udgangspunkt i Martinus Kosmologi, der optages i denne Guide. Det giver brugerne den klareste og mest entydige information om, hvilke emner og hvilke former for foredrag mv. det drejer sig om. Vi ved godt, at arrangører flere steder tilbyder meget udmærkede foredrag både inden for kosmologi og inden for andre spændende emner. Men for at respektere navnet MartinusGuiden beder vi altså om, at du her kun medtager de arrangementer, som har udgangspunkt i Martinus Kosmologi.

Martinusguiden er drevet på frivillig basis og optagelse af aktiviteter i guiden er gratis.

Martinusguide redaktionen

Sagens flag
Martinusguiden benytter Martinus symbol 42 som logo. Symbolet er også sagens flag. Vi benytter flaget med tilladelse fra Martinus Institut.

Martinus fortalte at flagsymbolet skulle være et symbol på, at her er vi opmærksomme på den ny verdenskultur og de tanker der er fremlagt i analyserne. Han sagde også, at flaget som symbol ville veje de steder i verden, hvor man kunne studere analyserne.

Her ses symbolet i et større format:
Martinus sagens flag - symbol 42

Flagets struktur

Forklaring på symbolet kan ses her.