Studiegrupper


Martinus Center Klint – Artikelsamling 1 – Lene Jeppesen
Martinus Center Klint – Det Evige Verdensbillede (symbolbog), bog 6 – Lene Jeppesen
Martinus Institut – Gruppe A – Livets Bog, bind 3 – Lene Jeppesen
Martinus Institut – Gruppe B – Småbog 5, Den ideelle føde – Lene Jeppesen
Martinus Institut – Gruppe C – Det Evige Verdensbillede (Symbolbog), bog 4 – Lene Jeppesen
Martinus Institut – Gruppe D – Det Evige Verdensbillede (Symbolbog), bog 4 – Lene Jeppesen
Martinus Institut – Gruppe E – Livets Bog, bind 2 – Lene Jeppesen
Martinus Institut – Gruppe F – Det Evige Verdensbillede (Symbolbog), bog 6 – Lene Jeppesen
Nyborg / Kullerup – Læsegruppe: Det Evige Verdensbillede – Martinus Åndsvidenskab
Nyborg / Kullerup – Samtalegruppe 1, – Martinus Åndsvidenskab
Nyborg / Kullerup – Samtalegruppe 2, – Martinus Åndsvidenskab – Martinusgruppe på nettet?
Nyborg / Kullerup – Samtalegruppe 2, – Martinus Åndsvidenskab- eftermiddag.
Nyborg / Kullerup -Samtalegruppe 1 Martinus Åndsvidenskab, aften.
Studiegruppe – LIVETS SKOLE i Martinus åndsvidenskab
Studiegruppe – Sorø
Studiegruppe i Aarhus – Det Tredie Testamente Aarhus
Studiegruppe i Albertslund
Studiegruppe i Odense
Studiegruppe i Randers
Studiegruppe i Roskilde
Studiegruppe i Silkeborg
Studiegruppe i Sindal
Studiegruppe i Sønderborg
Studiegruppe i Svendborg
Studiegruppe i Tommerup
Studiegruppe i Varde – Lykkegårdskolen
Studiegruppe i Vejle – “lørdags-gruppen”
Studiegruppe i Vejle – “onsdags-gruppen”
Studiegruppe i Viborg
Studiegruppen MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB i Herning