Cand.mag. og lektor i historie, Matematik og filosofi samt kendskab til Martinus Åndsvidenskab.


Information om Nikolaj Pilgaard Petersen
E-mail: npilgaard@stofanet.dk

Kommende arrangementer: