Jag är född 1950. Bor i Botkyrka kommun utanför Stockholm i Sverige, där jag
också arbetar som studie-och yrkesvägledare inom den kommunala
vuxenutbildningen. Har studerat Martinus kosmiska världsbild sedan mitten av
1970-talet, och är sedan många år föredragshållare, kursledare och aktiv
skribent i Martinus-sammanhang i bl.a. tidskriften Kosmos, där jag också
ingår i redaktionen.


Kommende arrangementer: