Født 1950. Jeg har siden 1970 arbejdet som laboratorietekniker ved
uddannelsesinstitutioner indenfor kemi og miljø. Har været ulandsfrivillig i Tanzania og meget aktiv i Mellemfolkeligt Samvirke. Jeg var overbevist ateist og naturvidenskabstroende indtil en følelse af meningsløshed begyndte at gnave i mit sind sidst i halvfjerserne. På biblioteket fandt jeg Martinus’ bogværk. Mit naturvidenskabssyn på livet og tilværelsen blev vendt til et åndsvidenskabssyn. Naturvidenskab er dog stadig en stor inspirationskilde for mig.

Det er i tidens løb blevet til mange artikler i bladet Kosmos samt
foredrag og seminarer.

I år 2000 fik jeg på et norsk forlag udgivet bogen “Følsom Logikk”.
Bogen er en indføring i Martinus åndsvidenskab og et forsøg på at bygge
bro fra naturvidenskab til åndsvidenskab.


Information om Søren Olsen
E-mail: osoren.olsen@gmail.com

Kommende arrangementer:
- At tage sig ret og #MeToo, kl. 14:30 -17:00, d. 16/11-2019, Martinus Center Klint, Nykøbing Sjælland.
- Hvad er bevidsthed?, kl. 19:00 -21:30, d. 13/03-2019, Medborgerhuset i Silkeborg, Silkeborg.
- Hvad er bevidsthed?, kl. 15:00 -17:30, d. 10/03-2019, KulturRummet Thisted, Thisted.
- Hvad er bevidsthed?, kl. 19:00 -21:30, d. 11/03-2019, Cafe K-ærlig - Ribe, Ribe.
- Hvad er bevidsthed?, kl. 18:30 -19:45, d. 14/03-2019, Biblioteket i Herning, Herning.
- Hvad er bevidsthed?, kl. 19:30 -21:30, d. 12/03-2019, Seniorhus Odense, Odense.
- Kristus set i lyset af Martinus Åndsvidenskab, kl. 15:00 -17:00, d. 09/02-2019, Martinus Institut, Frederiksberg.
- Vejen mod højere bevidsthed, kl. 19:00 -12:00, d. 26/05-2019, Martinus Center Klint, Nykøbing Sjælland.

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld dig Martinusguidens nyhedsbrev og modtag mails om Martinus aktiviteter i Danmark.

You have Successfully Subscribed!

Share This