Født 1950. Jeg har siden 1970 arbejdet som laboratorietekniker ved
uddannelsesinstitutioner indenfor kemi og miljø. Har været ulandsfrivillig i Tanzania og meget aktiv i Mellemfolkeligt Samvirke. Jeg var overbevist ateist og naturvidenskabstroende indtil en følelse af meningsløshed begyndte at gnave i mit sind sidst i halvfjerserne. På biblioteket fandt jeg Martinus’ bogværk. Mit naturvidenskabssyn på livet og tilværelsen blev vendt til et åndsvidenskabssyn. Naturvidenskab er dog stadig en stor inspirationskilde for mig.

Det er i tidens løb blevet til mange artikler i bladet Kosmos samt
foredrag og seminarer.

I år 2000 fik jeg på et norsk forlag udgivet bogen “Følsom Logikk”.
Bogen er en indføring i Martinus åndsvidenskab og et forsøg på at bygge
bro fra naturvidenskab til åndsvidenskab.


Information om Søren Olsen
E-mail: osoren.olsen@gmail.com

Kommende arrangementer:
- Lørdagsforedrag: Alt drejer sig om ”jeg”, kl. 14:30 -16:30, d. 14/08-2018, Martinus Center Klint.
- Hvad er bevidsthed?, kl. 18:30 -19:45, d. 14/08-2018, Biblioteket i Herning.
- Hvad er bevidsthed?, kl. 19:30 -21:30, d. 14/08-2018, Borgernes Hus Odense.
- Hvad er bevidsthed?, kl. 19:00 -21:30, d. 14/08-2018, Cafe K-ærlig - Ribe.
- Hvad er bevidsthed?, kl. 19:00 -21:30, d. 14/08-2018, Medborgerhuset i Silkeborg.
- Hvad er bevidsthed?, kl. 15:00 -17:30, d. 14/08-2018, KulturRummet Thisted.
- Er mennesket en avanceret hjernemaskine?, kl. 15:00 -17:00, d. 14/08-2018, Martinus Institut.
- Introduktion – Livets mening set i lyset af Martinus Åndsvidenskab, kl. 13:00 -16:00, d. 14/08-2018, Martinus Institut.
- Kristus set i lyset af Martinus Åndsvidenskab, kl. 15:00 -17:00, d. 14/08-2018, Martinus Institut.
- Det følsomme menneske, kl. 19:00 -21:00, d. 14/08-2018, Codan Hus - studiegruppe.
Share This