Søren Olsen

Født 1950. Jeg har siden 1970 arbejdet som laboratorietekniker ved
uddannelsesinstitutioner indenfor kemi og miljø. Har været ulandsfrivillig i Tanzania og meget aktiv i Mellemfolkeligt Samvirke. Jeg var overbevist ateist og naturvidenskabstroende indtil en følelse af meningsløshed begyndte at gnave i mit sind sidst i halvfjerserne. På biblioteket fandt jeg Martinus’ bogværk. Mit naturvidenskabssyn på livet og tilværelsen blev vendt til et åndsvidenskabssyn. Naturvidenskab er dog stadig en stor inspirationskilde for mig.

Det er i tidens løb blevet til mange artikler i bladet Kosmos samt
foredrag og seminarer.

I år 2000 fik jeg på et norsk forlag udgivet bogen “Følsom Logikk”.
Bogen er en indføring i Martinus åndsvidenskab og et forsøg på at bygge
bro fra naturvidenskab til åndsvidenskab.

E-mail: osoren.olsen@gmail.com
Telefon:
Adresse:

Kommende arrangementer:
- Lyster og laster i lyset af Martinus’ åndsvidenskab, kl. 14:30 -16:00, d. 16/09-2017, Martinus Center Klint.
- De syv dødssynder, kl. 19:00 -22:00, d. 13/03-2018, Biblioteket i Hørup - Sønderborg.
- De syv dødssynder, kl. 19:00 -22:00, d. 12/03-2018, Cafe K-ærlig - Ribe.
- De syv dødssynder, kl. 19:00 -21:30, d. 14/03-2018, Medborgerhuset i Silkeborg.
- De syv dødssynder, kl. 15:00 -18:00, d. 11/03-2018, Plantagehuset i Thisted.
- De syv dødssynder, kl. 18:30 -20:45, d. 15/03-2018, Biblioteket i Herning.
- Hvad er bevidsthed?, kl. 19:00 -21:00, d. 09/11-2017, Kildegården.
- Kristus set i lyset af Martinus åndsvidenskab, kl. 19:00 -21:00, d. 01/03-2018, Kildegården.
- Livets mening set i lyset af Martinus Åndsvidenskab, kl. 13:00 -16:00, d. 30/09-2017, Martinus Institut.
- At elske livet som det er, kl. 15:00 -17:00, d. 10/02-2018, Martinus Institut.
- Livets mening set i lyset af Martinus Åndsvidenskab, kl. 15:00 -17:00, d. 03/03-2018, Martinus Institut.
Udgivet i