Født 1950. Jeg har siden 1970 arbejdet som laboratorietekniker ved
uddannelsesinstitutioner indenfor kemi og miljø. Har været ulandsfrivillig i Tanzania og meget aktiv i Mellemfolkeligt Samvirke. Jeg var overbevist ateist og naturvidenskabstroende indtil en følelse af meningsløshed begyndte at gnave i mit sind sidst i halvfjerserne. På biblioteket fandt jeg Martinus’ bogværk. Mit naturvidenskabssyn på livet og tilværelsen blev vendt til et åndsvidenskabssyn. Naturvidenskab er dog stadig en stor inspirationskilde for mig.

Det er i tidens løb blevet til mange artikler i bladet Kosmos samt
foredrag og seminarer.

I år 2000 fik jeg på et norsk forlag udgivet bogen “Følsom Logikk”.
Bogen er en indføring i Martinus åndsvidenskab og et forsøg på at bygge
bro fra naturvidenskab til åndsvidenskab.


Information om Søren Olsen
E-mail: osoren.olsen@gmail.com

Kommende arrangementer:
- Næstekærlighed – hvad er det egentligt?, kl. 19:00 -21:30, d. 14/03-2023, Seniorhus Odense, Odense.
- Næstekærlighed – hvad er det egentligt?, kl. 14:30 -16:45, d. 12/03-2023, Biblioteket i Herning, Herning.
- Næstekærlighed – hvad er det egentligt?, kl. 19:00 -21:30, d. 15/03-2023, Multikulturhuset Sønderborg, Sønderborg.
- Næstekærlighed – hvad er det egentligt?, kl. 14:00 -16:30, d. 11/03-2023, Plantagehuset - Thisted, Thisted.
- Næstekærlighed – hvad er det egentligt?, kl. 19:00 -21:30, d. 13/03-2023, Aarhus - Frivillig Huset Trøjborg, Aarhus C.