Vi lever i en verden der bliver stadig “mindre” – man taler i dag om en global landsby.
Vi kan kommunikere med hinanden via internettet, og i løbet af få timer flyve fra det
ene kontinent til det andet.
Martinus beskrev allerede i 1932 et kommende verdensrige på jorden. Kloden vil få
én demokratisk valgt verdensregering, og et upartisk verdenspoliti. De nuværende lande
vil til den tid udgøre provinser i dette verdensrige. Alle jordens rigdomme vil blive retfærdigt
administreret af verdensregeringen. Pengene og de kunstige leveveje vil være afskaffet, og
arbejdstiden kun få timer ugentligt.
Det kommende verdensrige er beskrevet i Livets Bog bind I kapitel 4, sidst i dette kapitel
opstiller Martinus tolv punkter for det kommende verdensriges struktur, i den udstrækning
vi er i harmoni med disse tolv punkter, er vi medarbejdere på skabelsen af et kommende
internationalt verdensrige på jorden.

Oplysninger om aktivitet
Dato: 15/01/2018
Tidspunkt: 19:30 - 21:30
Sted: Odense - Kulturmaskinen
Foredragsholder: Karl Jørgensen
Type: Foredrag

Tilføj til Google Kalender. Download iCal fil: iCal.
Kommende aktiviteter (Odense - Kulturmaskinen):
  • Ingen planlagte aktiviteter i øjeblikket
  • Share This