Den fysiske videnskab lærer os at vi, gennem evolutionen, har udviklet os til vort nuværende stadium fra abestadiet. Ifølge åndsvidenskaben er denne udvikling kun et led i en uendelig udviklingsspiral.Vi udvikler gradvis vor bevidsthed, til højere og højere stadier igennem utallige inkarnationer. En højere bevidsthed fordrer et mere forfinet “redskab” (den fysiske krop), denne udvikler sig væk fra “det dræbende princip”, der hører dyreriget til, og hen i mod “det livgivende princip” – Alkærligheden.Vi vil i foredraget se på nogle af de udfordringer, vi på vort nuværende udviklingstrin har, grundet denne udvikling. Vi lever i dyrerigets uddrivelseszone, og er ikke længere i harmoni med nævnte riges love.Vi er på vej mod det rigtige menneskerige.

Oplysninger om aktivitet
Dato: 07/02/2022
Tidspunkt: 19:00 - 21:30
Sted: Seniorhus Odense
Foredragsholder: Karl Jørgensen
Type: Foredrag

Tilføj til Google Kalender. Download iCal fil: iCal.
Kommende aktiviteter (Seniorhus Odense):