Hvad er forholdet mellem individets ansvar og samfundets ansvar? På hvilke områder kan vi have indflydelse når det gælder vores egen udvikling, og på hvilke områder kan vi have indflydelse når det gælder samfundet eller staten. Hvilket ansvar har vi i vores personlige liv – og kan vi i forlængelse deraf overhoved på nogen måde have indflydelse på verdenssituationen? Martinus Åndsvidenskab viser os at menneskerne er uundværlige celler i jordklodens fysiske og psykiske organisme, hvor samarbejdets kvalitet har stor betydning. Hvad betyder det for de ovennævnte spørgsmål, at menneskeheden ifølge åndsvidenskaben lever som celler i en levende organisme, nemlig jordkloden. Hvem er vores næste, og hvilket ansvar har vi overfor denne næste, og hvordan kan vi vide at vi er på rette vej, at vi faktisk handler i overensstemmelse med vores udviklingstrin, og Guddommens vilje med mennesket.

Oplysninger om aktivitet
Dato: 25/02/2023
Tidspunkt: 14:00 - 16:00
Sted: Plantagehuset - Thisted
Foredragsholder: Tryggvi Gudmundsson
Type: Foredrag

Tilføj til Google Kalender. Download iCal fil: iCal.
Kommende aktiviteter (Plantagehuset - Thisted):