Den hvide og gyldne ilddåb betegner Martinus hændelsen, der strakte sig over tre dage i marts 1921, hvor Martinus her på vores jordklode i en alder af 30 år fik sin naturlige eller egentlige bevidsthedstilstand, nemlig kosmisk bevidsthed. Kosmisk bevidsthed er også kaldet for ”Guddommens primære bevidsthed”, hvor dette levende væsen er eet med Guddommens eget bevidsthedsliv.
Ligesom Kristus sagde, ”Jeg og Faderen er eet”, var Martinus også eet med Guddommen efter ilddåben i marts 1921.
Hvorfor denne hændelse er vedkommende for os jordmennesker skyldes, at Martinus ikke alene blev i stand til at formidle til os denne bevidsthedstilstand i form af kosmiske analyser eller logiske tankerækker, – kaldet ”åndsvidenskab”-, hvor læseren eller åndsforskeren selv kan tilegne sig i første omgang teoretisk indsigt i et evigt verdensbillede, men også, at denne hændelse er vedkommende for os, da formidlingen af Martinus er fortsættelsen af Kristusbevidstheden i form af ”Kristi Genkomst” eller ”Talsmanden, Den Helligånd.”
Ikke en mental eller teoretisk tilegnelse af et evigt verdensbillede, men kun næstekærlighed i ens væremåde samtidig med bønspraksis er en fælles eller kollektiv vej for jordmenneskeheden, hvor Kristus er pejlemærket. Senere og gradvist, efter både teoretisk og praktisk tilegnelse af værkerne ”Det Tredie Testamente” i løbet af mange jordliv, vil jordmennesket endelig få en privat eller individuel selvoplevelse af Guddommen: Kosmisk bevidsthed også kaldet for ”Helligånd”.
Værkerne af ophavsmanden Martinus med fællestitlen ”Det Tredie Testamente” er formidlingen eller fortolkningen af Guddommens eget bevidsthedsliv, og kun førsteudgaver eller oplag i fotografisk kopi af disse førsteudgaver viser og fortsætter og fuldkommengøres Kristusmissionen med denne stavemåde på fællestitlen. Dette er i første omgang ”Kristi Genkomst” i sin synlige form ved at være stavet, skrevet og godkendt suverænt af ophavsmanden Martinus.
Fra Martinus sidste offentlige tale i august 1980: ”Det er egentligt princippet i det ny verdensbillede, det er Kristusbevidstheden, der skal udvikles (…) Jeg har en mission, hvor jeg UDELUKKENDE skal arbejde med det åndelige (i næsten 60 år) (…) Det væsentligste, er det, som Kristus har sagt. (…) Der bliver en VAGT, altså bestyrelsen (…), altså der bliver en FAST vagt, der skal sørge for, at der bliver lavet Testamente (udgive DTT), der holder det fast og holder det gående: Altså således, at man ikke laver om på bøgerne (form) og ikke laver om på analyserne (indhold / undervisning og form) og ikke laver om på teksten (form) osv.”
”Kristi Genkomst” i næste udgave eller anden omgang er kristusbevidsthedens tilsynekomst i det færdige og fuldkomne menneske. Om hovedværket Livets Bog (1933): ”Denne det levende væsens identitet med Guddommen (…) er det centrale eller kernepunktet i Livets Bog.”

Oplysninger om aktivitet
Dato: 15/01/2022
Tidspunkt: 14:00 - 16:30
Sted: Plantagehuset - Thisted
Foredragsholder: Margit Kjeldsen
Type: Foredrag

Tilføj til Google Kalender. Download iCal fil: iCal.
Kommende aktiviteter (Plantagehuset - Thisted):

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld dig Martinusguidens nyhedsbrev og modtag mails om Martinus aktiviteter i Danmark.

You have Successfully Subscribed!

Share This