Læsegruppe: Det Evige Verdensbillede, eftermiddag – Martinus Åndsvidenskab
Tilmelding 65315431 , mobil 61505432 eller kullerupkurser@gmail.com

Mandage kl. 15:30 – 18:00, 2 gange pr. måned fra sidst i august til og med maj
Det Evige Verdensbillede eller ”symbolbøgerne” indeholder tekster, der uddyber symbolerne. Vi læser ca. 20 normalsider pr. gang. Unik chance for at læse Martinus analyser sammen med andre. Vi taler om stoffet og relaterer det til livet. Gruppen har arbejdet i mange år, men nye deltagere med et vist kendskab til Martinus er velkomne. Ingolf Plesner. (55 kr./gang)