Samtalegruppe 2, eftermiddag – Martinus Åndsvidenskab
Tilmelding 65315431 , mobil 61505432 eller kullerupkurser@gmail.com

Onsdage hver 14.de dag i lige uger kl. 14:00
Foregår på ”Messenger”, som de fleste har på deres pc. Svar på vore spørgsmål til tilværelsens udfordringer søges i åndsvidenskaben. I en spirituelt interesseret gruppe tales om udvikling og skæbne, helse og sygdom, paranormale fænomener, liv og død, reinkarnation, politik, dagligdagens problemer, det ophøjede og kontakten op. Ingen ”lektier”. Nye deltagere er velkomne. Ingolf Plesner. (40 kr./gang)
Tilmelding til Ingolf Plesner, kullerupkurser@gmail.com